Bergen lufthavn

Geomatikk Survey avd. Vest jobber for PEAB Anlegg som bygger en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Slik som på Oslo lufthavn, vil det nye terminalbygget på Bergen lufthavn ha avgangshall i én etasje og ankomsthall i en annen. Betongbrua vil fungere som adkomstvei til andre etasje på terminalen.

«Det er veldig spennende å ta del i utbyggingen av ett av Bergens største knutepunkt. Det er utfordrende oppgaver og et godt arbeidsmiljø» sier Elena Mari Bjånes i Geomatikk Survey i Bergen som har jobbet på bruen siden oppstarten i Juni 2015.

Bredden på brua er 25 meter og hver støpeetappe er på ca 650m3 betong

Brua blir støpt etappevis med 10 like støpeetapper à 18 meter.

Slik som på Oslo lufthavn, vil det nye terminalbygget på Bergen lufthavn ha avgangshall i én etasje og ankomsthall i en annen. Betongbrua vil fungere som adkomstvei til andre etasje på terminalen.

I hver ende av brua er det innsnevringer som støpes parallelt med øvrig fremdrift.