Foredrag fra Geomatikkdagene, Lillehammer

Vårt foredrag på Geomatikkdagene 30. mars 2017 fremhever mulighetene med vår “toppklasse integrerte laser- og fotodrone”.

Spesielt fremheves kombinasjonen med punkskydata fra andre sensorer og mulighetene gode 3D data gir innenfor en rekke fagfelt og arbeidsprosesser (inkl. VR-visualisering)

Les foredraget HER.