Innmåling og 3D-modellering av jernbanebruer for Rambøll

Geomatikk Survey AS ved avdeling Sarpsborg/Tønsberg har siden september 2015 hatt gleden av å jobbe for Rambøll med innmåling og 3D-modellering av jernbanebruer på østlandsområdet. Tidlig i mars måned 2016 ble det gjennomført innmåling av Mangåa Jernbanebru på Kongsvingerbanen mellom Skarnes og Sander.

Innmålingen har knyttet seg til detaljert måling av jernbanespor og brukonstruksjon, samt målinger av nærliggende elv og terreng.

Fra virkelighet til 3D-tegning. Modellene skal brukes i forbindelse med rehabilitering og prosjektering av nye jernbanebruer. Modellene er konstruert/tegnet i Gemini Ter & Ent 11.

I forbindelse med målingene ble det benyttet avansert måleutstyr, herunder en Trimble GEDO CE måletralle som sørger for effektiv og nøyaktig måling av jernbanesporet.


Utstyret er avansert, men forholdsvis enkelt å montere. En enkel montasje av måletrallen fant sted før den ble plassert og «låst» fast i jernbanesporet klar for kalibrering.

Måletrallen måler blant annet sporvidden, høyden og senterlinjen (spormidt) mellom jernbaneskinnene. Dette er et bruksvennlig og nøyaktig verktøy for «asbuilt» målinger og dokumentasjon av jernbanespor.

Deler av eksisterende brukonstruksjon på Mangåa kan dateres helt tilbake til 1879.

Det kommer tydelig frem fra nasjonal transportplan en økende satsning på infrastruktur de kommende årene, hvor jernbane vektlegges betydelig. Store midler er satt av til utbygging og oppgradering. Geomatikk Survey AS ser frem til å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i denne satsningen.

«Det å ha en sentral rolle i forbindelse med utbedringen av jernbanenettet i Norge, er veldig spennende og lærerikt. Jeg gleder meg til fortsettelsen!», sier Bjørn Christian Bøe i Geomatikk Survey AS ved avdeling Sarpsborg/Tønsberg.