Møt oss på Geomatikkdagene i Ålesund

Geomatikk gruppen deltar med utstilling på Geomatikkdagene i Ålesund denne uken. Geomatikk AS, Geomatikk-IKT og Geomatikk Survey er alle godt representert.

Konferanseprogrammet er variert:
Geografisk infrastruktur, reformer og rammebetingelser, GIS for beredskap, digitale tjenester, samferdsel og ny teknologi er noen av de mest sentrale temaene. Blant annet skal Nye Veier AS holde et foredrag om «mer kostnadseffektiv vegbygging gjennom bedre planlegging». Videre vil det være flere innlegg om den pågående prosessen rundt «fritt landmålervalg» og om tettere kontakt og kobling mellom begrepene GIS og BIM.


Vi ser frem til en spennende konferanse!