Pilhøyde og laserskanning av høyspentlinje

Geomatikk Survey fikk nylig i oppdrag å måle og justere inn pilhøyden for en ny kraftlinje i Sogn og Fjordane. En del av kraftlinjen ligger i så bratt terreng at det er vanskelig å måle inn pilhøyden på tradisjonelt vis. Vi benyttet derfor anledningen til å løse oppdraget med moderne laserteknologi kombinert med tradisjonell landmåling.

Vi tok med oss den nye Trimble SX10 til oppdraget. Dette er en totalstasjon med integrert
terrestrisk skanner og digitalt kamera. Med dette instrumentet jobber vi mer effektivt i felt og vi gir raske og kostnadsbesparende oppmålingsdata til kunden. Arbeidet bestod av å sette ut riktig pilhøyde (kabelplassering / høyde) på høyspentkablene mellom mastene.

Vi utførte målingen i “real time” (sanntid) på fjellet og kommuniserte på radio med folk nede på trafostasjonen. Mannskapene på stasjonen justerte kablene på våre instruksjoner slik at de ble strammet til innenfor tolleransekravet. Vi opprettet en teoretisk linje i måleboken mellom begge opphengspunktene for linjen i mastene og denne dannet utgangspunkt for justeringen av pilhøyden.

Måleboken til SX10, på skjermen ser du de teoretiske linjene (de tynne linjene) og høyspentlinjen som totalstasjonen sikter på

 

Vi ble hentet i helikopter ved bunnen av fjellet som transporterte oss opp til toppen, ca. 600 moh.

   

 

Etablerer hjelpepunkt for å referere totalstasjonen slik at målingene/skannet blir koordinatsatt direkte i felt

Full 360 graders skann på 12 minutter

Trimble SX10 gir oss mye større muligheter enn hva en vanlig totalstasjon gjør. Her er virkeligheten gjort om til en 3D punktsky.

Linjen merket rød er en strekket linje mellom opphengspunktene. Den blå er linjekabelen etter at den er justert. Den svarte linja er faktisk terreng. Lengdeprofilen viser pilhøyder og avstander til terreng

Vi hadde en spennende arbeidsdag i de flotte fjellene i Sogn og Fjordane. SX10 gjorde jobben svært raskt og effektivt.

Bruk av Trimble SX10 er uten tvil en del av landmålerens nye hverdag! Enkel og rask innsamling av detaljerte data i kombinasjon med andre datafangstmetoder som for eksempel droneflyvning er fremtiden!

Geomatikk Survey har terrestrisk laserskanningsutstyr ved våre kontorer på både Østlandet og Vestlandet og utfører denne type oppdrag fortløpende.