Skanning av brulandkar for Statens Vegvesen

Skanning av brulandkar for Statens Vegvesen

Geomatikk Survey ved avdeling Sarpsborg/Tønsberg skannet i mai måned 2017 et spennende og fremtidsrettet oppdrag for Statens Vegvesen (SVV). Oppdraget har knyttet seg til terrestrisk skanning av begge eksisterende brulandkar på Austvollbru nord for Flå.

Vi har jobbet på denne bruen i 3 omganger (i april 2015, i september 2016 og nå sist med SX-10 skanning i mai 2017). Første omgang knyttet seg mest til innmåling av terreng, bru, vei, mm med totalstasjon (Trimble S3 og Trimble S6). Andre omgang knyttet seg til etablering av grunnlagsnett og også til ytterligere innmålinger av bru, terreng, m.m. (statisk måling med forsterkning vha. polygondrag). Tredje omgang er selve skanningen med SX-10 som ble levert nå i mai/juni 2017.

SVV etterspurte mer avansert måling ved bruk av terrestrisk skanning for ytterligere å tydeliggjøre konstruksjonens knekkpunkter, ujevnheter og detaljer. Slik sett er dette prosjektet et godt eksempel på hvordan ny terrestrisk skanningsteknologi nå gjør seg gjeldene og passer som «hånd i hanske» inn i vår moderne landmålerhverdag!

 

I forbindelse med skanningen ble det tatt i bruk helt nytt og avansert måleutstyr, herunder en Trimble SX10 som sørger for detaljert og nøyaktig skanning av objektene.

Skanneren er avansert, men er enkel i bruk med en god brukervennlighet da den er bygget opp som en totalstasjon. Det unike med skanneren sammenlignet med andre skannere på markedet er orienteringen (georefereringen). Oppstilling av skanner kan gjøres på lik metode som ved bruk av totalstasjon opp mot kjente fastmerker (frioppstilling).

Bildet nedenfor viser skanningen av et brulandkarene som ble skannet. Legg merke til at brulandkaret har mange ujevnheter og knekkpunkter, samt at det er mange detaljer å få med seg.

Nedenfor er et utklipp fra første innmålingsoppdrag av brulandkaret. Sammenligner man dette utklippet med bildet ovenfor kan vi se at mange detaljer uteblir og at man får en relativt enkel 3D-modell.

Til sammenligning ser man resultatet fra skanningen nedenfor. Skannet viser ujevnhetene i stabblesteinene, knekkpunktene og en mer detaljert punktsky mer lik hva bildet viser. I tillegg er samtlige punkter i punktskyen georeferert med høy nøyaktighet.

Bruk av Trimble SX10 er uten tvil en del av landmålerens nye hverdag! Enkel og rask innsamling av detaljerte data i kombinasjon med andre datafangstmetoder som for eksempel droneflyvning er fremtiden!

Geomatikk Survey har terrestrisk laserskanningsutstyr ved våre kontorer på både Østlandet og Vestlandet og utfører denne type oppdrag fortløpende.