Geomatikk Survey

Geomatikk Survey ble opprettet i 2013 og er videreføringen av landmålingsvirksomheten i Geomatikk AS. Vi utfører de fleste oppgaver innen oppmåling og har hatt en sterk vekst de senere år.  Vi jobber aktivt for økt utbredelse av nøyaktige og nyttige landmålingsdata. Vi satser målrettet på nye teknologier og arbeidsmetoder som droner, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller. Som en del av Geomatikk gruppen er vi et av landets største miljøer innenfor produksjon, utvikling og implementering av geografisk informasjonsteknologi.

De fleste av våre prosjekter faller innenfor en eller flere av følgende aktiviteter:

Stikking/maskinstyring   -   Masseberegning     -    Grunnlagsmålinger     -     3D for prosjektering       -     Dronekartlegging / laserskanning    -          Eiendomsmålinger      -      Konsulenttjenester

Kartlegging med drone

Kartlegging med drone

Droner er en nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for områder der du ønsker oppmåling/kartlegging f. eks. før anbud, få dokumentert fremdrift på anlegget, der stat og kommune ønsker innmålt/ dokumentert kart og bebyggelse etc.

Fra virkelighet til 3D-miljø

Fra virkelighet til 3D-miljø

BIM-modeller over og under bakken. For rådgivende ingeniører og arkitekter.

Stikking innen bygg og anlegg

Stikking innen bygg og anlegg

Geomatikk Survey leier ut oppmålingsingeniører på fulltid på større anlegg og vi tar mindre løpende stikningsoppdrag.

Oppmåling etter matrikkelloven

Oppmåling etter matrikkelloven

Flere av våre oppmålingsingeniører har bestyrer-kompetanse og lang erfaring med å utføre oppmålingsforretninger. Geomatikk Survey har utarbeidet kvalitetsikringsplaner og rutiner for dette som sikrer at arbeidet utføres i henhold til gjeldene lovverk.

Andre tjenester

Andre tjenester

Geomatikk Survey AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for godkjenningsområdet plassering.

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr det meste av landmålingstjenester over hele landet. 

Diskuter gjerne gode og innovative løsninger med oss!

FØLG OSS

Facebook

YouTube

GEOMATIKK SURVEY AS

Nøkkelinformasjon

Vi har 4 avdelingskontorer i Norge og er i stor grad samlokalisert med de andre selskapene i Geomatikk konsernet. Hovedvekten av våre oppdrag skjer i Norge, men vi har også omfattende erfaring fra andre nordiske og internasjonale kart- og oppmålingsprosjekter.

Våre landmålere er satt opp med programvare og utstyr fra ledende leverandører og en sterk faglig forankring danner grunnlaget for alle våre aktiviteter.

karta

4

avdelingskontorer i Norge

46

høyt kvalifiserte oppmålingsingeniører

48 MNOK

årsomsetning i 2018

GODKJENNINGER

samlet