3D skanning av bygg for totalrehabilitering

Geomatikk Survey`s avdeling i Bergen har hatt gleden av å bistått   for 3D skanning av det gamle BT-bygget i Nygårdsgaten i Bergen Sentrum.

 

Et veldig spennende oppdrag der vi skannet fasade, tak, lysgårder og bakgårder med Trimble SX10 terrestrisk skanner. Leveranse av en ryddet og georeferert punktsky. Totalt 182 millioner punkter.

 

Vi har også beregnet  etasjehøyder som var en del av jobben. Dette ble løst med presisjonsnivellement. Samt leveranse av geo-refererte plantegninger i xyz som er lagt inn i punktskyen.

 

En flott utsikt fra en skanningstasjon på toppen av UiB bygget.  Som man kan se er det et snøfritt Bergen i perioden vi utførte skanningen.

 

 

 

Vi ser nå fram til siste del av oppdraget som består av skanning innvendig av UiB bygget etter at rivningsarbeid er utført.

Geomatikk tilbyr 3D skanning over hele landet. Du finner en oversikt over ditt nærmeste avdelingskontor her.