3D skanning for modifikasjon og design

For Bård Arnesen / Melk Design skannet vi nylig en flott og klassisk Toyota Landcruiser! Hensikten var å teste ut hvordan våre tette punktskyer gir verdi i en produktutviklings- og designprosess. I dette prosjektet benyttes Autodesk Maya for design av nødvendige festepunkter for påmontering av en vinsj på bilens støtfanger.

Vi skannet totalt 7 stasjoner (oppstillinger) med vår Leica RTC360 laserskanner. Bilen ble skannet både med og uten støtfanger og for erfaringens skyld skannet vi også innvendig.
Det er imponerende å se hvordan punktskyen fra de ulike oppstillingene kobles sammen ved bruk av matching i felt. Dette sikrer god visuell kontroll og komplett datafangst i felt før endelig prosessering tilbake på kontoret

Etter å ha fjernet punkter på asfalt/vei, nærstående vegetasjon, andre objekter (og punkter klassifisert som støy), sitter vi igjen med en bil representert med over 10 millioner punkter med farge (RGB-verdier)

3D Mesh fra punktsky 22 million polygoner

3D Mesh fra punktsky redusert til 3 millioner polygoner

Produsert utkast til montering av vinsj og støtfanger (Bård Arnesen / Melk Design, Autodesk Maya).

Vi er glade for å ha jobbet sammen med Bård Arnesen / Melk Design på dette prosjektet. Bård har jobbet med 3D modeller og design i Maya siden 1990-tallet og har jevnlig inkludert laserdata og punktskyer fra digital bildematching i sine prosjekter de siste 20-årene. Prosjektet med denne bilen kan følges videre på https://www.instagram.com/melkdesign/

Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan teknologiutviklingen gjør at terrestrisk laserskanning og 3D modellering finner stadig nye anvendelser. Det er inspirerende og lærerikt å bruke vår oppmålingskompetanse og landmålererfaring på slike litt utradisjonelle prosjekter. Dette gir verdifull erfaring når vi i hverdagen måler, skanner og dokumenterer bygg, veg, bane og tuneller. Det utvider vår horisont og hjelper oss med å foreslå kostnadseffektive og gode «landmålerløsninger» i dialog med våre kunder!