Artikler

FØLG OSS

Facebook

YouTube

GEOMATIKK SURVEY AS

Nøkkelinformasjon

Vi har 4 avdelingskontorer i Norge og er i stor grad samlokalisert med de andre selskapene i Geomatikk konsernet. Hovedvekten av våre oppdrag skjer i Norge, men vi har også omfattende erfaring fra andre nordiske og internasjonale kart- og oppmålingsprosjekter.

Våre landmålere er satt opp med programvare og utstyr fra ledende leverandører og en sterk faglig forankring danner grunnlaget for alle våre aktiviteter.

karta

4

avdelingskontorer i Norge

46

høyt kvalifiserte oppmålingsingeniører

48 MNOK

årsomsetning i 2018