Anko AS har inngått intensjonsavtale om å kjøpe Geomatikk Survey AS

Det er inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100% av aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS.

Det forventes at kjøpet gjennomføres 1. juli 2020, og at Geomatikk Survey AS fra denne datoen inngår i Anko-gruppen.

Geomatikk Survey AS har i dag virksomhet og avdelingskontorer i Bergen, Oslo og Sarpsborg. Selskapet har 32 oppmålingsingeniører og utfører stikking innen bygg og anlegg, oppmåling etter matrikkeloven, kartlegging med drone og terrestrisk skanning, og utarbeiding av terrengmodeller.

Anko-gruppen vil med Geomatikk Survey AS og øvrige datterselskaper ha 125 oppmålingsingeniører. Inkludert i Anko-gruppen er Anko AS med fem avdelingskontorer, Hoem&Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og altså Geomatikk Survey AS fra 1. juli 2020. Anko-gruppen vil med Geomatikk Survey AS forsterke sin virksomhet i Bergen og Oslo, samt få nytt avdelingskontor i Sarpsborg. Anko-gruppen forsterkes som nasjonal leverandør av ingeniørtjenester innen oppmåling, og har avdelingskontorer syv steder i Norge.

Anko-gruppen leverer alt av ingeniørtjenester innen oppmåling, matrikkeltjenester og maskinstyring. Se www.anko.no for mer informasjon.

Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og Geomatikk Survey AS og Anko AS vil allerede fra dagens dato arbeide sammen i markedet, og bemanne felles prosjekter.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon i forbindelse med at kjøpet er gjennomført.


For Anko AS
Stian Lomeland
Daglig leder

For Geomatikk Survey AS
Håkon Andresen
Daglig leder