Anko har gjennomført kjøpet av Geomatikk Survey

Det ble i juni inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100 prosent av aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS. Kjøpet ble gjennomført 2. juli, og Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS.

Anko Survey AS fusjoneres med Anko AS med Anko AS som overtakende selskap. Fusjonen forventes å være gjennomført i november 2020.

Les om pressemeldingen på Bygg.no her
Les om pressemeldingen på Anlegg&Transport her
Les om pressemeldingen på Veier24.no her