Besøk fra Linjeforening ATLAS ved NMBU

Linjeforeningen Atlas som samler geomatikkstudentene ved NMBU besøkte nylig vår oppmålingsingeniør Mads Hanssen som har sin hverdag på Veidekke sin byggeplass Skogveien på Ås. Dette er «vegg i vegg» med NMBU og det er 750 nye student boliger som er under oppføring. Prosjektet startet våren 2019 og de to første boligblokkene blir innflytningsklare til oppstart av skoleåret 2020. Slik sett er prosjektet aktuelt på mange måter for studentene!

Geomatikk Survey og oppmålingsingeniørens oppgave på dette prosjektet er stikking ifm. alle betongarbeider, massivtre, samt innmåling og dokumentasjon av all ny infrastruktur som blir lagt i bakken og alt annet «utomhus». I tillegg har det på det meste vært 4 gravemaskiner som har fått kontinuerlig oppdaterte gravemodeller for maskinstyring.

Studentene fikk en introduksjon til hverdagen som en moderne oppmålingsingeniør, herunder innføring i bruk av IFC-modeller for produksjon av stikningsdata og dokumentasjon/kontroll av innmålinger.

Vi demonstrerte også hvordan gravemaskinene på plassen får distribuert maskinstyringsdata, og bruk av IFC-modeller for kollisjonskontroll i gravemodellene.  

BIM-kiosk med VR-briller inne på brakka…”

Og bruk av totalstasjon ute i felt.”

Med et stort oppmøte på ca.30.stk ble gruppen delt opp 2.grupper. Ute i felt ble de vist hvordan en totalstasjon brukes for både stikking og innmåling. Inne på brakka ble det demonstrert hvordan en BIM-Kiosk blir brukt for visualisering og hvordan de ulike fagfeltene har nytte av dette.

Etter demonstrasjonen ble det snakket videre om prosjektet og fremtidige yrkesmuligheter mens pizzaer ble fortært!