Geomatikk Survey har testet Trimble Sitevision

Sammen med Trond Eriksen, Herman Ålerød og Fredrik Lund fra Backe Østfold fikk vi fra Geomatikk Survey As demonstrert Sitevision av Erik Karlsen hos Norgeodesi.

Ved hjelp av en georeferert IFC-modell kunne vi inspisere en plass-støpt kjeller og et prefabrikkert råbygg. Det er uten tvil imponerende å kunne gå ute på byggeplass å kunne se fysisk bygde konstruksjoner – sammen med teoretiske IFC -modeller på en enhet.

Et nyttig verktøy for visualisering og visuell kontroll underveis, og som et planleggingsverktøy i tidligfasen.

Se video her fra Kolomoen ved Nye Veier og ViaNova.