Geomatikk Survey prosjekt omtalt i Trimble-artikkel i Geoconnexion International!

Trimble har plukket opp vår nyhet datert 25. september 2019 og skrevet en lengre artikkel på engelsk for et større internasjonalt publikum. Les artikkelen i GeoConnexion International Magazine her. Vi ser frem til mange tilsvarende prosjekter ved alle våre avdelinger fremover, alltid med bruk av det siste innenfor programvare, laserteknologi og 3D-kompetanse som gjør denne type prosjekter kostnadsnyttige og verdifulle for våre kunder!