Lager digitale tvillinger av nybygg

Elektrikere, snekkere, ingeniører, arkitekter og andre fagrupper jobber i stadig større grad med digitale tredimensjonale modeller. Den nye måten å planlegge og gjennomføre byggeprosessen på, gir bedre arbeidsflyt og store besparelser, sier fagfolkene.

Tradisjonelle arbeidstegninger er fortsatt utbredt på mange byggeprosjekter. Men hos entreprenørselskapet Backe Østfold som bygger leilighetskomplekser, industrianlegg, skoler og sykehjem, har de for lengst tatt i bruk digitale 3D-modeller. Det nye styringsverktøyet kalles BIM og er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodellering.

– Du får bygg-, elektro-, rør- og ventilasjonstegninger inn i samme modell. Med dette styringsverktøyet, bygger vi raskere og forebygger problemer, sier daglig leder Stein Håkon Glosli i entreprenørselskapet Backe Østfold.

Geomatikk Survey er et av Norges ledende miljøer innen geomatikk, landmåling og modellering og har lenge utviklet BIM-modeller for entreprenører innen bygg og anlegg.

– Vi lager en digital tvilling med riktige mål av bygget eller anlegget. Byggherren kan se begrensninger og muligheter. De kan kollisjonsteste bygningsdelene og gjøre fortløpende forbedringer og justeringer i modellene, sier oppmålingsingeniør Harald Strøm i Geomatikk Survey.

 

Oppmålingsingeniørene i Geomatikk Survey lager framtidens løsninger.

 

Sparer kostnader

Strøm sier at de bruker det åpne filformatet IFC som gjør det mulig for alle involverte faggrupper å kommunisere seg imellom og berike modellen. Med det standardiserte formatet sikres datautveksling på tvers av plattformene, for eksempel til eller fra BIM–programvaren Solibri. Dette gjelder ikke bare i byggefasen, men også for senere forvaltning, drift og vedlikehold.

– For eksempel kan vaktmesteren få informasjon om dørhåndtakene på nettbrettet sitt. Da kan han klikke på en lenke som går til leverandøren og bestille det.

Hos Backe Østfold setter de opp BIM-kiosker på byggeplassen.

– Håndverkerne kan gå inn i modellen og plukke ut tegninger, sier Glosli.

Arbeidsflyten blir mer effektiv.

– Vi kan planlegge og jobbe på en helt ny måte. For eksempel kan vi henge opp rør tidligere og være trygge på at det ikke blir feil.

– Det er lønnsomt å ta høyde for problemer tidlig i et prosjekt, for det er dyrt å omprosjektere, sier oppmålingsingeniør Strøm.

Geomatikk Survey benytter i stor utstrekning terrestrisk laserskanning i utviklingen av BIM-modellene. Denne teknologien måler 50 000 til 500 000 laserpunkter per sekund og genererer svært detaljerte og måleriktige punktskyer. Det kan fort bli store datamengder som beskriver landskapet eller bygget i 3D, men Geomatikk Survey tynner og tilpasser datasettene til de ulike programvarene.

 

Med laserskanneren Trimble SX-10 lager oppmålingsingeniøren nøyaktige detaljerte punktskyer. BIM-modellene de utvikler, følger bygget i hele dets levetid.

 

Forvaltning, vedlikehold og sikkerhet med BIM

BIM-modellene gir ikke bare byggherren og entreprenøren god oversikt og støtte i byggeprosessen. Modellen lever videre med bygget også når det er ferdigstilt.

– Når bygget er ferdigstilt kan eieren få en modell som inneholder informasjon om miljøavtrykk, vedlikehold og driftskostnader i hele byggets eller anleggets levetid. Selv informasjon om riving og avhending kan legges inn i BIM-modellen, sier Strøm.

Denne måten å digitalisere arbeidsflyt og byggeteknisk informasjon på vil gi stor samfunnsmessig nytte framover.

– Tenk for eksempel på nytteverdien av å ha et helt korrekt oppmålt bygg med informasjon om materialer og brannrutiner. Brannvesenet vil kunne ha stor nytte av denne informasjonen ved en krisesituasjon. Det er ingen grenser for hva som kan legges inn i BIM-modellen, sier den erfarne oppmålingsingeniøren.

Digitaliseringen av byggeprosessen har allerede kommet langt blant ledende byggherrer og entreprenører, sier administrerende direktør Håkon Andresen i Geomatikk Survey.

– Dagens byggingeniører og landmålere jobber med mer avansert 3D-teknologi og digital dataflyt enn mange er klar over. Men vi ønsker at enda flere skal få øynene opp for gevinstene som følger av å jobbe smart og digitalt med informasjonen på slike byggeprosjekter og anlegg.  Verktøyet kan sammenlignes med hvordan smarttelefonen har revolusjonert måten vi kommuniserer, jobber og handler på. Den samme effektiviseringen og kostnadsbesparelsen gir vi utbyggerne.

Og på byggeplassene til Backe Østfold rulles den nye teknologien ut.

– Vi fortsetter å implementere systemet i våre prosjekter. Vi er fornøyde med de tjenestene Geomatikk Survey leverer. Det gjør det rett og slett enklere å sette opp kompliserte bygg, sier Glosli.

 

Oppmålingsingeniør Harald Strøm i Geomatikk Survey

Daglig leder Stein Håkon Glosli i entreprenørselskapet Backe Østfold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomatikk Survey er et av Norges ledende miljøer innen geomatikk, landmåling og modellering. Selskapet leverer oppmålingstjenester til netteiere, entreprenører, rådgivende ingeniører og det offentlige. Med ny teknologi som dronekartlegging, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM tilbyr Geomatikk Survey løsninger som forenkler og effektiviserer. Geomatikk Survey er opptatt av å spre kunnskap om hvordan samfunnet kan bruke landmålingsdata og modelleringstjenester for å sikre optimal fremdrift og samhandling innenfor bygg- og anlegg.