Oppmålingsingeniøren sørger for at kollektivtrafikken går på skinner

Oppmålingsingeniøren sørger for at kollektivtrafikken går på skinner

Når t-bane og tog kjører ut fra plattformen med passasjerer om morgenen, har oppmålingsingeniørene i Geomatikk Survey lagt til rette for at passasjerene får en trygg og behagelig reise. 3D-teknologi bidrar til at utbygging og vedlikeholdsarbeid av skinner og t-banespor går raskere. Og til at passasjerene kommer fram til riktig tid.

Hvis en sving kommer brått på, vil passasjerene om bord kunne falle. Møter toget hindringer, kan det oppstå store skader. Det utføres kontinuerlige utbedringer og vedlikehold av t-bane- og jernbanenettet. Arbeidet må utføres raskt og uten at passasjerene opplever forsinkelser, sier prosjektleder Knut Syversen hos jernbane- og sporveisentreprenøren Railcom.

– Derfor er vi avhengige av å ha nøyaktige data, mål og modeller både i planleggings- og utførelsesfasen.

Railcom utfører sporveisvedlikehold som utskifting av sporveksler, erstatning av sviller eller ombygging av sporene, slik de nylig gjorde mellom Ensjø og Helsfyr i Oslo. Da ble t-banestrekningen i Oslo stengt. Arbeidet pågikk døgnet rundt.

 

Med måletrallen Trimble GEDO CE gjør oppmålingsingeniøren laserskanning og andre nøyaktige innmålinger av sporet.

 

Oppmålingsingeniørene kommer

Oppmålingsingeniørene i Geomatikk Survey har kompetansen og utstyret til å utføre målingene entreprenøren trenger. De måler inn spor, installasjoner, tuneller, bygg og anlegg og annen infrastruktur og plasserer dataene i det virkelige terrenget – eller sporet.

– De sikrer at vi får tilpasset den nye infrastrukturen til det øvrige, og viser oss hvor det er avvik slik at vi vet hvilke tiltak som må iverksettes. Det er svært viktig å ha bra data tidlig i prosjektet, slik at vi ikke støter på overraskelser underveis, for det kan forsinke arbeidet, sier Syversen. – Geomatikk Surveys oppmålingsingeniører stiller døgnet rundt slik at vi får ferdigstilt arbeidet innen tidsfristen.

Når folk flest sover, er oppmålingsingeniørene i sporet og hjelper entreprenøren med å vise hvor det kan oppstå hindringer, og er med på justering av sporgeometri og plassering av komponentene i og langs sporet.

– Sporets geometri er avgjørende for å ivareta sikkerheten og gi passasjerene en smidig reise. Riktige dimensjoner gir også mindre slitasje på materiellet, sier sivilingeniør og jernbaneekspert Asbjørn Hansen i Geomatikk Survey. – I slike prosjekter forventer man setninger etter vedlikeholdet. Vi måler og utfører kontroller i de tidslommene vi får i etterkant.

Målingene blir utført ved hjelp av avansert måleutstyr. Geomatikk bruker en måletralle som sørger for effektiv og nøyaktig måling av sporet. Denne kan også brukes til innmåling og 3D-modellering av annen infrastruktur som bygninger, brukonstruksjoner og nabospor.

 

Skjermen viser hvor mange millimeter sporet skal flyttes. I bakgrunnen sveises et spor.

 

3D-skanning av jernbane- og t-banespor

Det er også mulig å bruke 3D-skanning i denne typen prosjekter. Da bruker Geomatikk Surveys oppmålingsingeniør en 3D-laserskanner på måletrallen for å samle presise data av jernbane og spor. Entreprenøren får en punktsky som beskriver omgivelsene med høy presisjon i de formatene som brukes. Denne måten å jobbe på gir bedre flyt og gjør det mulig å utføre arbeidet mer effektivt.

 

Punktsky fra 3D-skanning som viser spor, bygg og annen infrastruktur.

 

– Det er lettere å jobbe med komplette 3D-modeller. Det er viktig for oss som er presset på tid, sier Syversen.

Tilsvarende terrengmodellering er også nyttig for mange andre oppgaver.

– Dataene vi landmålere skaffer kan brukes som underlag for beredskapsplaner, rassikring, planlegging og prosjektering, sier Hansen.

Og de som bruker t-bane og jernbane kan sove godt og vite at reisen til jobb og skole er så trygg og effektiv som mulig. Etter Railcoms og Geomatikk Surveys arbeid på t-banenettet ved Ensjø-Helsfyr kan det være mange år til neste gang det er behov for utbedring.

 

Oppmålingsingeniør Asbjørn Hansen i Geomatikk Survey

Prosjektleder Knut Syversen i RailCom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomatikk Survey er et av Norges ledende miljøer innen geomatikk, landmåling og modellering. Selskapet leverer oppmålingstjenester til netteiere, entreprenører, rådgivende ingeniører og det offentlige. Med ny teknologi som dronekartlegging, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM tilbyr Geomatikk Survey løsninger som forenkler og effektiviserer. Selskapet har RO3-operetørtillatelse fra Luftfartstilsynet for bruk av droner. Geomatikk Survey er opptatt av å formidle kunnskap om hvordan samfunnet kan bruke landmålingsdata og modelleringstjenester for å sikre optimal fremdrift og samhandling innenfor bygg- og anlegg og beredskap.