Utstikking av ryddebelte og kulturminner for ny høyspenttrase

Gjennom desember 2018 og januar 2019 har vår Sarpsborg/Tønsberg avdeling bistått Næsbø skog AS med utstikkingen av et nytt ryddebelte for nye kraftledninger mellom Kambo og Moss i Østfold.

 

 

Oppdraget er et godt eksempel på god variasjon i hverdagen. Dette var noe annet enn tradisjonelle stikningssoppgaver på bygg- og anleggsplasser: Flott natur, møte med rådyr og mye mosjon er stikkord som beskriver jobben!

 

 

GNSS ble flittig brukt i områder med god dekning, men bruk av totalstasjon var ikke til å unngå i områder hvor vegetasjonen ble for tett.

Høyspenttraseen strekker seg fra Kambo i Nord til Kinarps (sør for Mosseporten ved E6) i Sør med en distanse på 5 km i luftlinje. Prosjektet er en utvidelse av eksisterende trase som man ser godt når man kjører på E6. Ryddebeltet ble markert ut med trestikk med god sikt mellom stikkene i begge retninger. Gjennom traseen ble det også markert ut 9 kulturminner, samt et lite område med en kritisk truet blomsterart med navn Skogshøymål.

 

 

Kulturminner og spesifiserte verneområder ble spesielt godt merket sikret ved bruk av sikringsgjerder. Fjerning av disse når traséen står ferdig er også en del av oppdraget.

 

 

Etter en relativt mild start på desember endret været seg raskt mot årsskiftet med mye snø, slafs og etter hvert kuldegrader. Dette la ingen demper på fremdriften eller arbeidslysten. Tvert imot! Fin vinterstemning i skog og mark ga mersmak!

Videre bruk av GNSS og maskinstyring er sentrale teknologier når skogryddingen nå fortsetter og når høyspenttraseén skal bygges. Dette er aktiviteter hvor vi også håper å bli involvert med vår fagkompetanse, både i dette prosjektet og på andre tilsvarende oppdrag for Næsbø Skog!