Geomatikk-gruppen

Geomatikk beskytter samfunnets nervetråder.

Vi leverer tjenester og løsninger til netteiere, entreprenører, rådgivende ingeniører, det offentlige og samfunnet forøvrig, som bidrar til å forenkle deres arbeid, samt unngå at kritisk infrastruktur blir skadet.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.

Vi er en del av den norske privateide Geomatikk-gruppen, med drøyt 570 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Geomatikk-gruppen består av følgende selskaper.

Geomatikk AS

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Norge med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.
Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.
Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.
Les mer: geomatikk.no

Geomatikk IKT

Geomatikk IKT er en av Norges ledende aktører innen skanning, dokumenthåndtering, datafangst i felt og taksering av eiendommer. Selskapet utvikler også IT-løsningene til de øvrige selskapene i Geomatikk-gruppen.
Les mer: geomatikk-ikt.no

Geomatikk Survey

Selskapet er et av landets ledende innen geomatikk, modellering og landmåling, og har en landmålerstab består av 50 teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor tiltaksklasse 3.
Les mer: geomatikk-survey.no

Geomatikk Sverige AB

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Sverige. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Sverige med tilknyttede tjenester som kommunal søknadsbehandling. samt innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.
Les mer: geomatikk.se

Geomatikk Finland OY

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Finland. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Finland med tilknyttede tjenester som innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.
Les mer: geomatikk.fi