Historikk

1996
Telenor INKA opprettes for å markedsrette virksomheten mot nye bransjer – rekrutterer kompetanse.

  • Forretnings- / produktutvikling
  • Rådgiving

1997
Selskapet skifter navn til Telenor Geomatikk.

2000
Telenor Geomatikk inngår i Bravida-gruppen og skifter navn til Bravida Geomatikk.

2005
Bravida Geomatikk blir solgt til private investorer og skifter navn til Geomatikk AS.

  • Alle rettigheter, forpliktelser og aktiva overført
  • Ledelse og øvrige ansatte virksomhetsoverføres
  • Strategier videreføres uforandret

2009
Divisjon IKT blir fra 1. september utskilt som eget selskap – Geomatikk IKT AS.

2013
Landmålingsavdelingen blir fra 1. januar utskilt som eget selskap – Geomatikk Survey AS.

2016
Oppstart av kommersielle tjenester basert på fullverdig GNSS/INS laserdrone

2017
Utvidet bruk av terrestrisk laserskanning ved samtlige avdelingskontorer