Våre Tjenester

Selskapet er et av landets ledende innen geomatikk, modellering, laserdrone og landmåling.

Våre Tjenester

Geomatikk Survey ble opprettet i 2013 og er et oppmålingsselskap i Geomatikk konsernet.  Vi utfører de fleste oppgaver innen oppmåling og har en målrettet satsning på nye teknologier og arbeidsmetoder som dronekartlegging, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller

Kartlegging med drone

Kartlegging med drone

Droner er en nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for områder der du ønsker oppmåling/kartlegging f. eks. før anbud, få dokumentert fremdrift på anlegget, der stat og kommune ønsker innmålt/ dokumentert kart og bebyggelse etc.

Fra virkelighet til 3D-miljø

Fra virkelighet til 3D-miljø

BIM-modeller over og under bakken. For rådgivende ingeniører og arkitekter.

Stikking innen bygg og anlegg

Stikking innen bygg og anlegg

Geomatikk Survey leier ut oppmålingsingeniører på fulltid på større anlegg og vi tar mindre løpende stikningsoppdrag.

Oppmåling etter matrikkelloven

Oppmåling etter matrikkelloven

Flere av våre oppmålingsingeniører har bestyrer-kompetanse og lang erfaring med å utføre oppmålingsforretninger. Geomatikk Survey har utarbeidet kvalitetsikringsplaner og rutiner for dette som sikrer at arbeidet utføres i henhold til gjeldene lovverk.

Andre tjenester

Andre tjenester

Geomatikk Survey AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for godkjenningsområdet plassering.

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr det meste av landmålingstjenester over hele landet. 

Diskuter gjerne gode og innovative løsninger med oss!