Andre tjenester

Vi jobber aktivt for økt utbredelse av nøyaktige og nyttige landmålingsdata.

Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for godkjenningsområdet plassering.

IMG_2404

Vi tilbyr

  • Utarbeidelse av reguleringsplaner
  • Byggplassering og beliggenhetskontroll
  • Passpunkt og grunnlagsmåling
  • Innmåling, registrering og dokumentasjon av VA-nett/kumkort
  • Terrengmodeller
  • Setningskontroll
  • Presisjonsnivellement
  • Innmåling, registrering og dokumentasjon av VA-nett/kumkort
  • Konsulenttjenester
  • Opplytting og innmåling av ledningsnett
IMG_2417

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400