Bestillingsløsning / prisforespørsel
Terrengmåling

 

Bestill oppdaterte og nymålte terrengmodeller fra tradisjonell landmåling, terrestrisk laserskanning eller fra dronekartlegging. Vi måler inn ønsket bebyggelse, trær, murer, trapper etc., og ved behov leverer vi også punktsky med ønsket tetthet og detaljeringsgrad. Som en tilleggstjeneste kan du også bestille en komplett oversikt over ledningsdata innenfor samme område. Tilgjengelige høydedata fra andre databaser videreforedles og benyttes i kombinasjon med våre innmålte data. Maksimal størrelse på bestillingsområdet er normalt 500x500 meter. Utførelse og levering avtales gjennom tilbud og foreslått løsning som mottas på e-post fra oss.

Vil tilbyr

  • Terrengmodellering fra dronekartlegging
  • Terrengmodellering fra profilering
  • Terrengmodellering basert på data fra høydedata.no
  • Editering og tynning av laserpunktsky
  • Fremstilling av triangelmodell (TIN)
  • Komplett modellgrunnlag i henhold til Håndbok V770
  • Innmåling av alle objekter med totalstasjon og/eller GNSS (GPS)

Les mer spesifikt om vår dronekartlegging her.

Bestill / opprett bruker

Brukerveiledning for registrering av prisforespørsel terrengmåling

Tilleggstjenester

Vi kan blant annet kombinere terrengmodellen din med ledningsdata fra flere netteiere

  • Ledningsdata fra flere netteiere i Norge - både over og under bakken
  • Opplytting og innmåling av ledningsdata i felt fra 2d til 3d
  • Filkonvertering mellom de aller fleste formater

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400