Fra virkelighet til 3D-miljø

BIM-modeller over og under terreng. Vi opererer ulike terrestriske og dronebaserte laserskannere. Dataene kan benyttes innenfor et bredt spekter av produkter og tjenester. Aktuelle eksempler er: kartlegging, BIM, prosjektering, tunnel og generell infrastruktur.

 

Skanneren bruker laser teknologi for å produsere svært detaljerte tredimensjonale bilder av komplekse miljøer og geometrier på bare noen få minutter. En presis kopi av virkeligheten med millimeter-presisjon skapes raskt og effektivt. Våre laserskannere har også integrerte digitale kamera slik at vi tar bilder og påfører fargeverdier på punktene i punktskyen fra laserskanningen.

Bruken av slike «digitale tvillinger» gir store gevinster hos våre kunder. Å ha «hele prosjektområdet» med seg inn på kontoret endrer store deler av arbeidsprosessen, inkludert riktigere beslutningsgrunnlag, bedre dokumentasjon og færre feil.

Viktige utviklingstrekk de seneste årene har vært:

  • Nye instrumenter og plattformer (inkl. laserdrone)
  • Forbedret programvare
  • Kompetansebygging på tvers av fagområder
  • Digitaliseringsfokus
  • Modellgrunnlag, Håndbok v770
  • Naturlig del av BIM / Samordning (BIM modenhetsnivå 3):

”One source of truth”    -    Landmålerens nye hverdag !!

Referanser:

Zenith Survey/Multiconsult

Smisto Kraftverk, Laserskanning ifm. tegningsløs prosjektering og bygging
Skannet februar 2017

Isachsen

Tullinløkka, Skanning før fullstendig rehabilitering av trikketrase (inkl. Infrastruktur under bakken).
Dokumentasjon av ”as-is” før prosjektoppstart (for senere dokumentasjon).
Skannet mai 2017

Otium Eiendomsutvikling, Oslo
Prosjekt Sjokoladefabrikken v/arkitektfirma NSW

To Pluss To Arkitekter
Prosjekt: Scanning av Nordea hovedkontors fasade, Oslo

AF Bygg
Prosjekt: Sentralsykehuset i Østfold
Scanning, As Built dokumentasjon av støpte vegger

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400