Oppmåling etter matrikkelloven

Flere av våre oppmålingsingeniører har bestyrer-kompetanse og lang erfaring med å utføre oppmålingsforretninger. Geomatikk Survey har utarbeidet kvalitetsikringsplaner og rutiner for dette som sikrer at arbeidet utføres i henhold til gjeldene lovverk.

Vi tilbyr

 • Gjennomføring av oppmålingsforretninger etter Matrikkelloven
 • Saksbehandling
 • Matrikkelføring

Kompetanse

 • Matrikkellære
 • Tingsrett for landmålere
 • Lang erfaring fra kommunal virksomhet
 • Sivilingeniør, ingeniør og teknisk fagskole

Vi er brukere av

 • Gemini Terreng & entreprenør
 • Gemini Oppmåling
 • GIS/LINE

Referanseliste kommuner

 • Moss
 • Ullensaker
 • Røyken
 • Bykle
 • Evje Hornnes
 • Bygland
 • Nome
 • Nedre Eiker
 • Vinje
 • Tønsberg
 • Lier
 • Kongsberg
 • Drammen
 • Tysnes
 • Skodje
 • Modalen.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400