Stikking innen bygg og anlegg

Geomatikk Survey leier ut oppmålingsingeniører på fulltid på større anlegg og vi tar fortløpende andre stikningsoppdrag på bygg og veiannlegg

Vi jobber på prosjekter innen blant annet:

 • Vei
 • Jernbane
 • Bruer
 • Tunneller
 • Bygg
 • VA-nett
 • Kraftutbygging

Produkter

 • Utarbeidelse av stikningsdata
 • Produksjonsstikking
 • Stikningsledelse
 • 3D Modellering av graveplaner
 • Forberedelse av data for maskinstyring
 • Masseberegning/Kontraktsoppfølging
 • Grunnlagsnett
 • As-built dokumentasjon

Referanser vei/anlegg

 • Sarpsborg Park og Anlegg AS: Rv 22 - Lillestrøm-Fetsund (pågår)
 • AF Anlegg: E6 - Vinstra (Oppstart 13. juni)
 • PEAB Anlegg: Oslo: Ensjø T-bane stasjon (pågår)
 • Statens Vegvesen: E6 Ringebu-Vinstra: Fastpunktnett

Referanser bygg

 • PEAB Anlegg AS: Flesland, Betongbru, Bergen lufthavn, (2016)
 • AF Bygg: Haslelinjen, Oslo (pågår)
 • Otium/Bunde Bygg: Sjokoladefabrikken, Oslo (pågår)
 • Selvaag/Betonmast: Løren, Lillohøyden FN10, Oslo (pågår)
 • MTH: Hasle Skole, Oslo (pågår)
 • Agathon Borgen: Gran Skole, Oslo (pågår)
 • Veidekke: Vulkan, Oslo (pågår)
 • Drange Maskin AS, Flesland, Bergen lufthavn, (pågår)
 • NCC AS: Bergen, Nye Damsgård skole, (pågår)

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400